Fotos do sábado e Domingo de Ramos e entrega da Sagrada Escrituras aos Catecúmenos
.